SON GÜN : 18 MAYIS 2018

SIK SORULAN SORULAR

Ana Sponsor Kimdir?+

Yarışmanın ana sponsoru İGA – İstanbul Yeni Havalimanı’dır. İGA’nın yolculuğu DHMİ’nin 3 Mayıs 2013’te İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşa edilmesi ve işletilmesini Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’na ihale etmesi ile başladı. İhaleyi kazanan konsorsiyumun bu amaçla İGA ismini vererek 7 Ekim 2013 kurduğu şirket olarak, İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatını gerçekleştirmek ve 25 yıl süreyle işletmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Yatırımcılarımız arasında yer alan şirketlerin her birinin İGA’da %20 oranında eşit hissesi bulunuyor. Hem yurtiçi hem de yurtdışında, inşaat, enerji, turizm, madencilik, liman ve havalimanı işletmeciliği gibi farklı sektörlerde faaliyetleri bulunan Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun, havalimanı inşaatı tecrübeleri arasında sekiz havalimanı bulunuyor.

+ İstanbul Sabiha Gökçen (Türkiye)
+ Priştina (Kosova)
+ Kahire Terminal 2 (Mısır)
+ Bakü Heydar Aliyev (Azerbaycan)
+ Hawler – Erbil (Kuzey Irak)
+ Duhok (Kuzey Irak)
+ Ordu-Giresun (Türkiye)
Buna ek olarak konsorsiyum üyelerinden Limak Holding’in Istanbul Sabiha Gökçen (Türkiye) ve Priştina (Kosova) havalimanlarını işletme tecrübesi bulunmaktadır.

Teknofest Nedir?+

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) önderliğinde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.

T3 Vakfı’nın faaliyetleri arasında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları, üniversite teknoloji takımları programı ve teknoloji girişimlerine yönelik destekler yer alıyor.

Vakıf, 2017 Temmuz ayında hayata geçirdiği DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile ortaokul ve lise gençlerine yönelik teknik eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde ilk 18 ay, proje odaklı eğitim modeli çerçevesinde "robotik ve kodlama", "arduino ve elektronik", "nesnelerin interneti", "enerji teknolojileri", "üretim ve tasarım", "havacılık ve uzay teknolojileri", "yapay zeka", "nanoteknoloji", "mobil uygulama programlama", "siber güvenlik" derslerini içeren kapsamlı bir eğitim alacak olan Geleceğin Teknoloji Yıldızları, ikinci 18 ayda ise projeler geliştirecek ve uluslararası yarışmalara katılacaklar.

Üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaları kapsamında Vakıf, Millî Teknoloji Burs programı ile burs desteği ve Teknoloji Takımları programı kapsamında üniversite teknoloji takımlarına ekipman, altyapı, ulaşım ve teknik danışmanlık desteği veriyor.

T3 Girişim Merkezi (T3GM) çalışmaları kapsamında ise, teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde teknik ve lojistik destekler ile girişim yatırım fonları yoluyla sermaye destekleri sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. T3 Vakfı, 2023 yılına dek 1001 Teknoloji Takımını ve 1001 Teknoloji Girişimini desteklemeyi hedefliyor.

Yarışmanın Kapsamı Nedir?+

Eğitim ve Yarışma genel kapsamda hava araçları ve hava araçlarının tasasrlanması hakkında bir eğitim olacaktır sonra da bir model uçağın belirlenen yarışma kurallarını yerine getirecek şekilde tasarlanmasını, sağlanan malzemeler ile aracın üretilmesini ve uçağın belirlenen görevleri yerine getirdiğinin gösterilmesi için uçuş yapılmasını içermektedir.

Ön Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?+

Yaz okulu öncesinde başvurularını tam olarak yapmış olan takımlar online eğitim alarak hem model uçak konusunda bilgilendirilecek hem de rapor hazırlamayı öğreneceklerdir. Bu süreçte hazırlanmış kavramsal tasarım raporu’na göre değerlendirmeler yapılacaktır.

Katılım Koşulları Nelerdir?+

Katılımlar takım olarak yapılacaktır, her takım 4 öğrenciden oluşacak ve her takım 1 yedek öğrenci ile başvurabilecektir. Her takımın bir öğretmen sorumlusu olacaktır. Bir takım yarışmaya toplamda 5 kişi olacak katılacaktır, yedekler öğrenciler sadece yaz okuluna kadar beklenmeyen sebeplere karşı bulunacaktır.

Gerekli Belgeler;
+ Öğrenci Belgesi (Başvuru Sırasında)
+ Okul Öğretmeninden Referans Mektubu (Başvuru Sırasında)
+ Sağlık Raporu (Son Teslim 31 Temmuz)
+ Adli Sicil Kaydı (Son Teslim 31 Temmuz)

Eğitim ve Yarışma Süreci Nasıl Olacaktır?+

18 Mayıs 2018 : Son Başvuru Tarihi
25 Mayıs 2018 : Online Eğitime Katılacakların Duyurulması
15 Haziran 2018 : Online Eğitimin Başlaması
1 Temmuz 2018 : Taslak Rapor Teslim Tarihi
18 Temmuz 2018 : Kavramsal Tasarım Raporlarının Son Teslim Tarihi
31 Temmuz 2018 : Yarışmaya ve Yaz Okuluna Katılmayı Hak Eden Takımların Açıklanması
28 Ağustos - 20 Eylül 2018 : Yaz Okulu (Eğitim ve Model Uçak Üretimi)
20 - 23 Eylül : Yarışma Finali (Teknofest)

Katılım Sonuçları Ne Zaman Açıklanacaktır?+

31 Temmuz 2018’de Yaz Okulu ve Yarışmaya katılmaya hak kazananlar yarışma resmi websitesinden açıklanacaktır.

Yaz Okuluna Katılabilmek için Hangi Belgeleri Teslim Etmeliyim?+

Katılım koşullarındaki bütün belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Bütün katılımcıların kampa katılabilmesi için sağlık raporları ve adli sicil kayıtlarını İGA’ya 31 Temmuz’a kadar iletmek zorundadır. Sağlık raporu ve adli sicil kaydı olmayan öğrenciler ve/veya takım sorumlularının kampa katılmasına izin verilmeyecektir.

Eğitimler Nerede Yapılacaktır?+

Eğitimler ve Atölye çalışmaları İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) maslak kampüsünde gerçekleşecektir.

Yarışma Esnasında Kullanılacak Malzemeler?+

IGA Liselerarası Model Uçak Eğitimi ve Yarşması sırasında kullanılacak bütün malzeme ve ekipmanlar etkinlik Organizatörleri tarafından karşılanacaktır.

Final Değerlendirmesi Nasıl Yapılacaktır?+

Final değerlendirmesini yarışma jürisi üyeleri yapacaktır. En yüksek puanı alan grup yarışmayı kazanacaktır, ikinci en yüksek puana sahip olan grup ikinciliği, üçüncü en yüksek puana sahip olan grup üçüncülüğü kazanacaktır. Yarışma puanı, hava aracı tasarımında hazırlanan rapor puanı ve uçuş görevlerinden elde edilen puanların toplamı olarak belirlenecektir. Yarışma raporu, içeriği ve değerlendirme kriterlerine göre puanlanacaktır. Rapor kriterleri eğitimler sırasında gruplara verilecektir. Yarışmada esnasında görevi başarıyla yerine getiren ve en fazla turu tamamlayan uçak en iyi puanı alacaktır.

Yarışma Puanı Nasıl Hesaplanacaktır?+

Toplam puan = (Rapor Puanı) x (Uçuş Puanı) / (Hava Aracı Boş Ağırlığı(kg))
Rapor puanı, 100 üzerinden değerlendirilecektir.
Uçuş puanları yarışmada en yüksek dereceyi elde eden takıma göre 100 üzerinden normalize edilecektir.

Yarışma Kuralları Nelerdir?+

 Yarışma kapsamında kullanılacak olan sistemler (motor, batarya, ESC, Pervane vb) ve malzemeler (karbon tüp, köpük, balsa, yapıştırıcılar ve atölye malzemeleri) yarışmacılara organizasyon tarafından sağlanacaktır. Bu malzemelerin dışında malzeme kullanımına izin verilmeyecektir.

Yarışmanın son aşaması olan “Uçuş Görevi” sırasında uçuşu yapacak kişiler belli ise önceden isimlerinin bildirilmesi, pilotları yok ise de organizasyon ekibine kendilerine pilot sağlanması için bu durumu bildirmeleri gerekmektedir.

Raporun tamamen ekip tarafından hazırlanmış olması gerekmektedir. Dışarıdan bilgi girdisi sağlanabilir ancak rapor ekibin ürünü olmak zorundadır.

Raporda hazırlanan uçak ile yarışmaya katılım gösterilen uçağın aynı uçak olması gerekmektedir.

Raporlar teslim edildikten sonra uçakta yapılacak değişiklikler kabul edilmeyecektir.

Uçakların uçuşları öncesinde teknik incelemeden geçecektir. Hava aracı kısıtları bölümünde verilen kısıtların dışına çıkan ve genel güvenlik kurallarını ihlal eden araçlara uçuş izni verilmeyecektir.

Yarışma için yapılacak araçlar tamamen etkinlik süresince üretilmelidir. Motor, pervane, servo, ESC, batarya gibi alt sistemler dışında sistemler (yük bırakma sistemi vb) yarışma öncesinde tasarlanabilir ancak yarışma öncesinde üretilip yarışma esnasında araca entegrasyonu yasaktır.

Yarışma ile ilgili detaylar yarışma öncesinde ve esnasında cevaplanacaktır.

Yarışmada her takım 1 görev için uçacaktır. Olası arızalardan ya da yeniden uçuş yapmak isteyen takımlara 2 (iki) uçuş hakkı daha tanınacaktır.

Ekipler birbirleri ile dostluk çerçevesinde rekabet edecektir. Aksi davranış gösteren takımlar uyarılmaksızın diskalifiye edilecektir.

Ekipler yazılı ve sözlü olarak organizasyon ekibi tarafından kendilerine verilen tüm kural, talimat ve uyarıları dikkate almak zorundadır.

Organizasyon ekibi kurallar ve detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Eğitim ve Yarışma Sürecinde Masraflarımız Karşılanacak Mıdır?+

Eğitim ve yarışma süresince yemek masrafları, Ulaşım, Konaklama ve Diğer Organizasyon masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır.

İstanbul Dışından Katılıyorum Ne Yapmalıyım?+

Bütün masraflarınız organizasyon tarafından karşılanacaktır, uçak ve konaklama bilgileri sizlere iletilecektir.